Zľava až 50% na prvých 12 mesiacov!
Mám záujem o túto zľavu

Tribunal, softvér pre právnikov

Vylepšenie grafiky pre zobrazovanie úloh a úkonov

Zobrazovanie úloh a úkonov je vďaka grafickým prvkom prehľadnejšie. Upravili sme niektoré zobrazovania: názov úlohy uvádzame hneď na začiatku a označenie stavu (účtovaná, neúčtovaná, pripravená) sme farebne odlíšili. Výpis pôsobí prehľadnejšie.

Loader na stránkach je jednotný

Funkcia, ktoré zlepšuje prácu v aplikácii Tribubal. Načítanie všetkých stránok je v novej verzii jednotné. Zmizlo alert okno.

Nové tlačidlo pre fakturáciu

Pre lepšiu orientáciu vo fakturačnom rozhraní sme doplnili do detailu výdavku tlačidlo na prípravu k fakturácii. Umožňuje to pripraviť výdavok na fakturáciu aj z detailu. Doteraz to bolo možné len zo zoznamu.

Účtovanie výdavku

Nová funkcionalita umožňuje nastaviť si, či a ako sa má výdavok účtovať. Zobrazovanie položiek je prehľadnejšie.

Optimalizácia vstupu na výber spisu

Prehľadnejšie zoradenie spisov, zlepšenie a zrýchlenie ich výberu. Ak je v prehľade veľa spisov, orientácia medzi nimi je v novej verzii Tribunal jednoduchšia.

Zrušenie formulára bez úprav

Ak máte formulár, v ktorom neurobíte v ňom žiadne zmeny, iba ho zatvoríte, Alert okno s upozornením sa nezobrazí.

Vylepšené filtrovanie

Spoľahlivejšie zobrazovanie a lepší výber prináša vylepšená filtrácia. Funkcionalita tlačidla nad filtrom má vylepšené fungovanie. Položky po otvorení vyskakovacieho okna sa zobrazujú prehľadnejšie a umožňujú lepší výber.

Rozšírené vyhľadávanie v úkonoch

Všetky potrebné položky sa odteraz dajú vyhľadávať jednoduchšie a pohodlnejšie. Stačí použiť rozšírené vyhľadávanie.

Karta klienta so zoznamom faktúr

Prehľad faktúr, ktoré sa vystavili klientovi, sú teraz priamo na jeho karte. Na kartu pribudla záložka s faktúrami. Veľmi praktické pre kontrolu, čo sa už klientovi vyfakturovalo a v akom čase.

Vylepšenie zobrazovania tlačidiel

Redizajn celej aplikácie priniesol prehľadnejšie a intuitívnejšie pracovné prostredie. Jednotlivé používateľské tlačidlá sa zobrazujú ako bežné tlačidlá a nie iba ako text. Práca s aplikáciou Tribunal je tak ešte viac efektívnejšia.