Tribunal, softvér pre právnikov

Samostatný advokát

€19/Mes
 • Všetky funkcie
 • Jeden používateľ
 • Bezserverová verzia
 • Podpora v rozsahu 1 hodiny
 • Aktualizácie v cene licencie
 • Dáta uložené vo svojom počítači

Veľká kancelária

€99/Mes
 • Všetky funkcie
 • Do 9 používateľov
 • Serverová verzia
 • Podpora v rozsahu 9 hodín
 • Aktualizácie v cene licencie
 • Dáta uložené na svojom serveri
 • Úhrada licencie sa vykonáva formou predplateného kreditu.
 • Softvér Tribunal môžete prvých 30 dní používať bezplatne.
 • 10. a každý ďalší používateľ je spoplatnený sumou € 9,90/mes.
 • V cloudovej verzii je 1 GB priestoru zdarma. Každý ďalší GB stojí € 14,90/mes.
 • Nadstavba pre elektronické podpisovanie stojí € 1,90/mes./používateľ.
 • Jedna fakturačná identita je v cene licencie. Každá ďalšia stojí € 4,90/mes.
 • Podpora je poskytovaná v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00
 • Pri poskytovaní podpory sa započítava každá začatá hodina.

Všetky uvedené ceny sú bez aktuálne platnej DPH.

Migrácie zo staršej verzie Tribunalu do novšej, prípadne z bezserverovej verzie na serverovú sú možné.

Pre viac informácií nás kontaktujte.