Zľava až 50% na prvých 12 mesiacov!
Mám záujem o túto zľavu

Tribunal, softvér pre právnikov

Dbáme o bezpečnosť Vašich informácií.

Každý softvér sprístupnený do siete internet je však potencionálnym cieľom pre útočníkov, ktorí chcú nelegálnym spôsobom získať Vaše informácie. Tento fakt nie je možné ignorovať a tváriť sa, že existuje softvér, ktorý je neprelomiteľný, je, zľahka povedané, naivné.

Týmto hendikepom trpia aj softvérové riešenia veľkých nadnárodných spoločností. Nie je tomu teda inak ani pri softvéri Tribunal, a to aj napriek tomu, že pri jeho vývoji vynakladáme maximálne možné úsilie, aby sme ho vytvorili čo najbezpečnejší.

computer-1591018_1280

Vyšku rizika úniku Vašich informácií ale dokážete veľmi účinne znížiť správnym používaním softvéru Tribunal. Aby sme Vám pomohli sa v tejto oblasti zorientovať, pripravili sme pre Vás niekoľko krátkych a jednoduchých pravidiel používania. Ich dodržiavanie Vám pomôže znížiť toto riziko na úplné minimum.

Keďže dodržiavanie týchto pravidiel je aj vo Vašom záujme, odporúčame Vám si ich podrobne preštudovať a porozumieť im. Ak niektorému z nich nebudete rozumieť, neváhajte nás kontaktovať a spýtať sa. Žiadna otázka v tejto oblasti nie je zbytočná a my Vám radi na všetky odpovieme.

Na záver už iba jedna pomôcka: každý počítač je ako trezor. Jeho bezpečnosť závisí od toho, ako dobre ho zabezpečíte.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Je dobré uvedomiť si nasledovné: Bezpečnosť je proces, nie jednorazová akcia.

Pravidlá bezpečného používania

Pravidlá NIE sú zoradené podľa dôležitosti a nie sú uvedené všetky pravidlá. Pre úplnú minimalizáciu rizík je potrebné dodržiavať všetky pravidlá, sledovať vývoj v oblasti digitálnej bezpečnosti a konzultovať svoje aktivity s odborníkmi.

 • Vaše prístupové heslo si nikam neukladajte ani nezapisujte. Pamätajte si ho. Nezdieľajte ho s nikým - je to iba Vaše heslo.
 • Často, minimálne raz mesačne si prístupové heslo zmeňte. Používajte silné heslá, tzn. každé heslo musí obsahovať, malé aj veľké písmená, číslice a aspoň jeden špeciálny znak. Dĺžka hesla nech je minimálne 8 znakov.
 • Nepripájajte sa do softvéru Tribunal z verejných nezabezpečených sietí.
 • Nikde nezverejňujte prístupovú adresu k Vášmu softvéru Tribunal.
 • Požiadajte Vášho správcu servera, aby Vám maximálne zabezpečil Vašu sieťovú infraštruktúru (napr. VPN, firewall, kryptovanie partícií, endpoint security a pod.). Zabezpečenie môže vyžadovať ďalšie náklady. Zvážte ich opodstatnenosť.
 • Do softvéru Tribunal pristupujte iba cez pripojenie HTTPS (nie HTTP) zabezpečené bezpečným a dôveryhodným SSL certifikátom alebo cez virtuálnu súkromnú sieť (tzv. VPN), prípadne použite obe technológie súčasne.
 • Nešírte na verejnosti, že používate softvér Tribunal.
 • Poučte Vašich zamestnancov o týchto pravidlách a vyžadujte od nich, aby ich dodržiavali.
 • Používajte vždy aktuálnu verziu softvéru Tribunal.
 • Na svojom počítači neukladajte adresu SW Tribunal do záložiek prehliadača
 • Nezanechávajte na svojom počítači stopy po používaní SW Tribunal - napríklad používaním módu inkognito v prehliadači Google Chrome alebo častým mazaním histórie v prehliadači
 • Softvér Tribunal používajte iba na overených počítačoch, ktoré majú nainštalovaný spoľahlivý antivírusový softvér.
 • Požiadajte Vášho správcu servera, aby dbal o aplikovanie všetkých bezpečnostných aktualizácii týkajúcich sa Vášho servera.
 • Ak si vytvárate zálohy Vašich dát a dbajte aj o ich zabezpečenie.
Pre lepšie porozumenie problematiky bezpečnosti Vám odporúčame aj, aby ste si prečítali aj: