Zľava až 50% na prvých 12 mesiacov!
Mám záujem o túto zľavu

Tribunal, softvér pre právnikov

Ak ste samostatný právnik alebo advokát, odporúčame Vám prečítať si nasledovné krátke zhrnutie výhod prevádzky softvéru Tribunal v cloude. Prevádzkou v cloude môžte ušetriť na cene licencie za softvér Tribunal.

Čo je to 'cloud'?

Pod pojmom 'cloud' sa, zjednodušene povedané, myslí technická infraštruktúra, ktorej cieľom je umožniť používanie softvéru cez internet. Softvér teda nemusí byť inštalovaný na počítači používateľa.

Pre lepšiu predstavu si pozorne prezrite obrázok vpravo. Cloud sa teda dá predstaviť ako 'spojivo' medzi serverom, na ktorom je prevádzkovaný softvér Tribunal a Vašim koncovým zariadením (počítač, tablet, smartfón, ...).

Aké výhody prináša cloud?

Najväčšia výhoda je odbremenenie koncového používateľa (Vás) od starostí o inštaláciu softvéru, jeho aktualizáciu a jeho plynulú prevádzku.

iot-3337536_1280

Ak používate softvér Tribunal v cloude, nemusíte sa tiež starať o server. Odpadajú Vám tým ďalšie finančné náklady na obstaranie servera a zabezpečenie jeho prevádzky.

Ja tomu neverím !

Nedôvera voči cloudu pochádza vždy iba z nedostatočnej predstavy o reálnom fungovaní cloudu. Z toho potom, zvlášť u právnikov a advokátov, plynú obavy o bezpečnosť informácií uložených v cloude.

Je potrebné tu vysvetliť, že server, na ktorom sú uložené Vaše informácie, ak používate cloud, je o niekoľko úrovní lepšie fyzicky zabezpečený proti krádeži, ako servery, ktoré bežne prevádzkujú advokátske kancelárie. Takýto server sa totižto nachádza v dátovom centre, pričom:

  • dátové centrum je budova s neustálou ostrahou
  • server sa nachádza medzi stovkami až tisíckami ďalších serverov
  • informácie sú často rozdelené na niekoľko náhodne vybraných fyzických serverov

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že z dátového centra odcudziť server, na ktorom sa nachádzajú Vaše informácie je prakticky nemožné.

Ďalej je potrebné spomenúť aj to, že prevádzkovateľ dátového centra, v ktorom je uložený tento server, zabezpečuje aj neustálu dostupnosť internetového pripojenia, ochranu pred výpadkami elektrického prúdu (napr. vlastnými dieselovými agregátmi) a tiež servis hardvérových častí. Odpadá Vám teda starostlivosť o server samotný

  • jednoducho iba používate softvér Tribunal.

Má prevádzka v cloude aj nejaké slabé stránky?

Budeme tu úprimní - nič nie je úplne dokonalé - všetko má svoje výhody aj nevýhody. Platí to aj v prípade prevádzky softvéru Tribunal v cloude. Preštudujte si porovnanie nižšie a zvážte, ktorá možnosť je pre Vás najvýhodnejšia.

Virtuálny server v dátovom centre
(cloud)
Vlastný server v kancelárii
(na vlastnej IT infraštruktúre)
Starostlivosť o server

Starostlivosť môže zabezpečovať buď prenajímateľ servera alebo vlastný IT administrátor.

Starostlivosť zabezpečuje vlastný IT administrátor.

Bezpečnosť

Úroveň bezpečnosti je daná parametrami inštalácie servera a úrovňou zabezpečenia pripojenia (HTTPS alebo VPN). Maximálna možná ochrana pred fyzickým odcudzením. Prenos údajov prebieha cez verejnú internetovú sieť.

Úroveň bezpečnosti je daná parametrami inštalácie servera a úrovňou zabezpečenia pripojenia (HTTPS alebo VPN). Serverový priestor je vyhradený iba pre Vaše dáta. Môže byť úplne oddelený od verejnej internetovej siete, čím sa zvyšuje bezpečnosť prevádzky.

Pre minimalizáciu vzniku bezpečnostných rizík si prosím prečítajte Pravidlá bezpečného používania softvéru Tribunal.
Dostupnosť

Dostupnosť je závislá od kvality internetového pripojenia koncového používateľa. Internetové pripojenie prenajímateľa servera je väčšinou spoľahlivé.

Pri práci v kancelárii nedochádza k výpadkom. Pri práci mimo kancelárie je dostupnosť závislá od kvality internetového pripojenia ako v kancelárii, tak aj u koncového používateľa.

Rýchlosť prenosu dát

Rovnaká rýchlosť pri práci v kancelárii aj mimo nej. Dobrá voľba, ak často pracujete mimo kancelárie.

Najvyššia možná rýchlosť pri práci v kancelárii. Nižšia rýchlosť pri práci mimo kancelárie.

Rýchlosť servera

Rýchlosť servera v oboch prípadoch závisí od jeho výpočtového výkonu, t.j. od kvality procesora a množstva pamäte RAM.

Cena

Platí sa mesačný poplatok prevádzkovateľovi servera.

Potrebná jednorazová investícia pre nákup servera. Potrebné prenajať alebo zamestnať správcu IT.

Pre podrobnosti o cenách a funkciách si prezrite Cenník.