Zľava až 50% na prvých 12 mesiacov!
Mám záujem o túto zľavu

Tribunal, softvér pre právnikov

Softvér Tribunal pre právne a advokátske kancelárie. Držte svoje dáta v bezpečí aj v súdnej sieni. Vždy k dispozícii.

Softvér Tribunal - využívajte všetky jeho výhody pre vašu právnu a advokátsku kanceláriu. Zvýšte fektivitu a znížte náklady.

Rýchly svet kladie čoraz väčšie nároky aj na právnikov a advokátov. Právne prostredie sa dynamicky mení. Právne a advokátske kancelárie digitalizujú, s čím súvisí aj zavádzanie moderných technológií. Mnohé zmeny urýchlila aj pandémia covidu, kedy ľudia zostávali na home office a potreba zdieľať spoločnú kanceláriu v online priestore bola doslova nevyhnutnosťou. Softvér Tribunal prináša advokátskym a právnickým kanceláriám nielen prehľad vo firemnej agende, ale aj riešenia na automatizáciu pracovných činností a k väčšej efektivite práce zamestnancov.

Riešiť susedské, manželské aj zamestnanecké vzťahy nemusia iba súdy, ale tretie osoby - mediátori. Sú komunikačným mostom medzi dvoma stranami v spore, ktorý vznikol z ich zmluvného alebo iného právneho vzťahu. Riešenie sporov mediáciou umožňuje zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov. S takýmto postupom však musia súhlasiť obe strany. Dnes sa v mediácii môžu využívať nielen osobné konzultácie, ale i komunikácia cez online prostredie. Úspech závisí od ochoty oboch strán. Ak prevládajú negatívne emócie, komunikačné bariéry a všeobecná nevôľa, mediáciu sa neoplatí začínať.

Štát od júla začne so štatutármi a konateľmi firiem komunikovať prostredníctvom elektronickej formy pomocou e-schránky. Povinnosťou pri ich zriadení je mať aktivovaný občiansky preukaz s elektronickým čipom. O ten treba požiadať do 1. júla 2017.

Prevod existujúcej právnej agendy do štruktúrovanej elektronickej podoby dokáže zjednodušiť a zrýchliť rutinné práce v kancelári. Ako ale tento prevod uskutočniť s čo najmenšími ťažkosťami?

V modernom svete sa už žiadny právnik nezaobíde bez počítača. Či si to pripúšťame, alebo nie, elektronizácia práce sa veľmi úzko dotýka aj práce advokátov resp. celých advokátskych kancelárií. Dnes už nie je možné vykonávať advokátsku prax bez pomoci počítačov.

Z množstva skúseností, ktoré sme za roky pôsobenia získali počas komunikácie s vami - právnikmi - sme si uvedomili jeden veľmi výrazný fakt - veľkú nedôveru voči dátovým centrám.

Nájsť šanón, prelistovať dokumenty, vyhľadať záznam, zapísať do kalendára. Skontrolovať poštu, sledovať lehoty. Odpovedať na telefóny, pamätať si aktuálny stav súdneho procesu. Účtovať, sledovať úhrady, platiť mzdy a nájom.