Tribunal, softvér pre právnikov

Elektronické spisy vždy k dispozícii

Nájsť šanón, prelistovať dokumenty, vyhľadať záznam, zapísať do kalendára. Skontrolovať poštu, sledovať lehoty. Odpovedať na telefóny, pamätať si aktuálny stav súdneho procesu. Účtovať, sledovať úhrady, platiť mzdy a nájom.

Tieto a mnohé ďalšie sú neustále sa opakujúce činnosti, ktoré každý právnik alebo koncipient musí denne vykonávať. S narastajúcim množstvom papierovej agendy narastá aj čas potrebný na ich vykonanie. A tak postupne bežná agenda rastie do rozmerov, kedy iba s veľkým úsilím je možné túto agendu vykonávať bezchybne a načas.

Práve tomuto neustálemu narastaniu časovej náročnosti každodennej agendy softvér Tribunal dokáže zabrániť. Tak napríklad zdĺhavé hľadanie nejakého spisu v šanóne na polici je nahradené jednoduchou klávesovou skratkou. Kontrola činností, ktoré treba vykonať dnes alebo zajtra sa vykonáva na jednej prehľadnej a farebne rozlíšenej obrazovke. Účtovanie a vystavovanie faktúr sa zjednoduší na niekoľko rýchlych kliknutí.

A navyše máte k dispozícii ďalšie možnosti, na ktoré by ste pri paierovej agende nemohli ani pomyslieť. Tak napríklad emailové notifikácie na dlho neaktívne spisy a spory. Alebo prehľadná história celého spisu, z ktorej ľahko zistíte, čo ste s vybraným spisom robili napr. pred rokom. Alebo vykazovanie odpracovaného času a pohodlná kalkulačka trov právneho zastúpenia.

Ešte stále rozmýšľate nad tým, ako sa dá ušetriť čas? My sme to vyriešili za Vás. Softvér Tribunal ponúka veľmi intuitívne a pohodlné prostredie, v ktorom spracujete akúkoľvek agendu Vašej kancelárie. A nestojí veľa.

« Späť na zoznam článkov