Zľava až 50% na prvých 12 mesiacov!
Mám záujem o túto zľavu

Tribunal, softvér pre právnikov

Stále vylepšujeme Tribunal - softvér pre právnikov.

Tribunal je softvér pre právnikov, advokátske a právne kancelárie. Má veľmi príjemné užívateľné prostredie, ktoré nezaťažuje zrak ani pri dlhotrvajúcej práci a samozrejmosťou je intuitívne ovládanie.

Najnovšia aktualizácia vychádza aj z vašich podnetov.

Čo to pre vás znamená?

Uľahčite si prácu s vašou agendou. Používajte softvér Tribunal.

Upozornenia softvéru - užitočný pomocník

Upozornenia (notifikácie) na rôzne zmeny v systéme sú štandardnou súčasťou výbavy softvéru Tribunal. Doteraz museli užívatelia na upozornenie kliknúť a presunúť sa do karty upozornenia, hoci šlo aj o nedôležitý oznam, kde si stačilo informáciu prečítať priamo v notifikácii.

Inovácia tejto funkcie prináša viac pohodlia. Sami sa teraz rozhodnete, či potrebujete nové upozornenia prečítať alebo ich len zakliknete ako prečítané.

Lepší prehľad vo faktúrach

Inovovali sme funkciu fakturácie. To znamená, že vaše služby viete vystaviť faktúru okamžite tak ako doteraz, ale rozpis úkonov môžete tlačiť na novú stranu.

Zlepšili sme intuitívne ovládanie

Softvér Tribunal je po aktualizácii prehľadnejší a kompaktnejší. Zmeny v prehľadnosti sme urobili pre jednotlivé aplikácie na nástenke (úvodnej stránke). Všetky aplikácie sme oddelili a zvýšili sme prehľadnosť. Každá aplikácia má jasne definované, kde sa začína a kde sa končí.

Vylepšili sme popisy jednotlivých polí, ktoré sú teraz presne zadefinované. Napríklad doteraz sme používali len termín registrácia. Po novom je to Oddiel a číslo vložky z OR a dátum registrácie sa mení na Dátum zápisu do OR. Tie drobné zmeny prinesú do práce so softvérom Tribunal vyššiu efektivitu a prehľadnosť v jednotlivých položkách.