Tribunal, softvér pre právnikov

Dátum pri zakladaní spisu

Doteraz sa pri zakladaní spisu dával aktuálny dátum. Preloženie spisu do predchádzajúceho roku nebolo možné. Aktuálne už môžete vyplniť aj predošlé roky a spis dostane správnu značku.

Vylepšené označovanie Zostupne vs. Vzostupne

Zlepšili sme rozhranie pre triedenie rôznych položiek. Upravili sme označenie pre Vzostupne a Zostupne, je viditeľnejšie a prehľadnejšie. Zjednodušuje to prácu napríklad pri veľkých zoznamoch. Nové označenie nájdete v menu takto: Vzostupne ( A → Z ) a Zostupne ( Z → A )

Viditeľnejšie tlačidlá

Tlačidlá v jednotlivých kategóriách majú po aktualizácii lepšiu viditeľnosť. Doplnili sme tlačidlá/buttony aj tam, kde nebol dostatočne viditeľný text s odkazom. Práca so softvérom sa zrýchli a zefektívni.

Lehota v kalendári

Zobrazovanie lehoty v kalendári teraz uvidíte aj s jej názvom.

Zobrazovanie spisov

Zlepšenie funkcionalít filtrov. Spisy podľa vybraného filtra sa zobrazujú v prehľadnom výpise. Triedenie bolo doteraz k dispozícii len v rozšírenom vyhľadávaní. V novej verzii máte triedenie k dispozícii stále.

Rozšírenie ponuky rokov v spisoch

Vo výberoch spisov môžete filtrovať spisy, ktoré majú až 5 rokov. Pre filtrovanie starších spisov sme doplnili do výberu „Ďalšie“, kde sa zobrazujú aj ďalšie roky.