Tribunal, softvér pre právnikov

Bezserverová verzia pre samostatných advokátov

Bezserverová verzia softvéru Tribunal je určená samostatným advokátom, ktorí neprevádzkujú serverovú infraštruktúru. Bezserverovú verziu je možné nainštalovať na ľubovoľný počítač, napr. váš notebook. Inštalácia je jednoduchá, trvá niekoľko minút.

Všetky informácie a dokumenty uložené cez softvér Tribunal, sa ukladajú na váš počítač.

Vyskúšajte zdarma

Bezserverovú verziu môžete vyskúšať úplne zdarma. Na tejto stránke nás požiadajte o inštaláciu zdarma.

Migrácia na serverovú verziu

Ak už bezserverovú verziu používate, ale vaša kancelária sa rozrástla a potrebujete prevádzkovať serverovú verziu, je možné všetky údaje z bezserverovej verzie bez straty premigrovať na serverovú verziu.

V prípade otázok nás kontaktujte.